Veel gestelde vragen

Zijn er risico’s aan een liposculptuur behandeling verbonden?
zijn er redenen waarom een liposculptuur behandeling ontraden wordt?
Kan ik na de behandeling direct weer aan het werk?
Mag ik pijnstillers gebruiken?
Moet ik elastische kleding dragen en mag dat langer dan twee weken?
Wanneer mag ik weer douchen?
Wanneer mag de sauna bezocht worden?
Wanneer mag ik weer sporten?

cb942781-8299-4937-ae75-3ed81817c457_28-gezien.CvdPuttelaar_Jewelbox_Light_on_Legs.600Zijn er risico’s aan een liposculptuur behandeling verbonden?
Geen enkele ingreep aan het lichaam is zonder risico’s. Zo ook bij liposculptuur. Gelukkig blijken complicaties bij tumescente liposculptuur zelden voor te komen. Algemene complicaties die zich kunnen voordoen zijn bloedingen, infecties,( tijdelijke) gevoelloosheid van de huid, vertraagde wondgenezing of een allergische reactie. Daarnaast is er, net zo als bij elke chirurgische ingreep, kans op trombose. Doordat u na de ingreep mobiel bent is de kans op trombose echter zeer gering. Liposculptuur is derhalve een veilige ingreep.

 

Zijn er redenen waarom een liposculptuur behandeling ontraden wordt?
Voor een liposculptuur behandeling is het van belang dat u reële verwachtingen hebt t.a.v het eindresultaat. Afhankelijk van uw wensen of klachten zal beoordeeld worden of het mogelijk is om het gewenste resultaat te bereiken. Bij twijfel zal u eerlijk uitgelegd worden waarom een behandeling ontraden wordt.
U krijgt uitleg over de mogelijkheden van liposculptuur, maar nog meer over datgene wat u niet moet verwachten: met liposculptuur kan uw uiterlijk verbeteren en uw zelfvertrouwen zal toenemen, maar dat betekent niet dat het resultaat precies beantwoord aan uw ideaal beeld.

Er zal ook worden gevraagd naar uw medische achtergrond en medicijn gebruik. Weest u hierover eerlijk en open. Dit om risico’s tijdig te kunnen inschatten en te vermijden. In bepaalde gevallen is een liposculptuur behandeling niet aan te raden. Bijvoorbeeld indien u een verhoogde kans hebt op trombose, lijdt aan hart- en vaatziekten, longproblemen, diabetes of wanneer u zwanger bent. Ook bij medicijngebruik kan het zijn dat een liposculptuur behandeling afgeraden word. Alles in het belang om een veilige behandeling als liposculptuur ook veilig te houden!

 

Kan ik na de behandeling direct weer aan het werk?
Na de ingreep bent u wel mobiel maar ervaart u een intens spierpijn gevoel waardoor u minder soepel kunt bewegen. Dit duurt gemiddeld zeven tot veertien dagen en neemt geleidelijk af. Geadviseerd wordt om hiermee rekening te houden en geen zwaar lichamelijk werk te verrichten.

 

Mag ik pijnstillers gebruiken?
Vanaf veertien dagen voor de geplande dag van de behandeling mag u geen bloedverdunnende pijnstillers gebruiken (Neurofen® e.d.); paracetamol (Panadol®) mag wel. Na de behandeling wordt geadviseerd om ook alleen paracetamol te gebruiken. Hiermee neemt het grieperige gevoel tijdens de eerste dagen na de ingreep af en ook het spierpijnachtige gevoel wordt dan wat minder.

 

Moet ik elastische kleding dragen en mag dat langer dan twee weken?
De elastische kleding beperkt de zwelling die na de behandeling als reactie ontstaat, verminderd de kans op blauwe plekken en geeft steun aan de huid. Hierdoor wordt het herstel bevorderd. Vanaf de tweede week na de behandeling mag u zelf bepalen of u de kleding langer wil dragen. Vooral na behandeling van de buik wordt dit vaak als prettig ervaren.

 

Wanneer mag ik weer douchen?
De dag na de behandeling mag u al douchen: niet te heet en niet te lang.
U kunt met drukkleding aan douchen daar deze nauwelijks vocht opneemt en dus snel droogt.
Na een liposculptuur behandeling aan de benen i.v.m lipoedeem wordt geadviseerd om alleen de bovenste kous uit te doen en met de onderste kous aan te douchen.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u de kleding toch uittrekt, dit gepaard kan gaan met een rare, soms weeïge sensatie. Dit kan geen kwaad, maar het is goed dat u dit van te voren weet. De eerste 24 tot48 uur kan er verdovingsvloeistof lekken uit de kleine openingetjes. Ook dat hoort erbij.

 

Wanneer mag de sauna bezocht worden?
Het is beter om te wachten tot de zwellingen zijn verdwenen. Het zelfde geldt voor de zonnebank.

 

Wanneer mag ik weer sporten?
Na de behandeling moet u elk uur zo’n tien minuten rustig lopen, bijvoorbeeld in en om het huis. Sporten mag u pas na twee weken, op geleide van hoe u zich voelt, weer hervatten. Overdrijf niet, want te veel en intensief bewegen kan ook aanleiding vormen tot zwelling.

Soms is het ook prettig om de elastische kleding tijdens het sporten te dragen gedurende de eerste vier weken.

Contactsporten kunt u voorlopig beter vermijden daar behandelde gebieden langere tijd gevoelig kunnen zijn bij stevige aanraking.