Liposuctie in de praktijk

Liposuctie in de praktijk
Na de behandeling

Elastische kleding / steunkousen
Direct weer mobiel
Weinig kans op complicaties
Nacontrole

Voor en na liposculptuur linkerbeen.

Liposuctie in de praktijk
Liposculptuur gebeurt in dagbehandeling. Dit bekent dat u een aantal uren in de kliniek aanwezig bent. Vrij snel na de behandeling mag u alweer naar huis. Het is raadzaam om er voor te zorgen dat iemand u na de behandeling weer thuis brengt.
U krijgt duidelijk instructie wat na de behandeling wel en niet toegestaan is om zo een snel herstel te bevorderen.

Op de dag van de behandeling meldt u zich in de kliniek, waar een verpleegkundige u begeleidt naar de behandelafdeling.
Er worden foto’s gemaakt voor in het dossier om het resultaat van de behandeling beter te kunnen beoordelen. U wordt gewogen en uw lengte gemeten. Mocht u nog vragen hebben dan is er gelegenheid die te stellen aan de arts.
Hierna tekent de arts de te behandelen gebieden op uw lichaam af en worden de locaties van de gaatjes bepaald.
Vervolgens wordt uw huid gedesinfecteerd waarna u op de behandeltafel plaats neemt. U wordt afgedekt met steriele doeken.

Na de voorbereidingen wordt de verdovende (tumescente) vloeistof via meerdere openingen ingebracht. Het inbrengen van de verdovende vloeistof is het meest vervelende deel van de behandeling. U ervaart aanvankelijk een prikkelend, drukkend gevoel. Al snel merkt u dat de verdoving gaat werken en ervaart u alleen een gespannen gevoel in uw huid, aanraking van de huid en een vaag ”gerommel”.
Sommige gebieden bevatten meer bindweefsel en zijn daardoor mogelijk iets gevoeliger tijdens het inbrengen van de verdovende vloeistof.
Heeft de tumescente vloeistof 10 tot 15 minuten ingewerkt, dan is het onderhuidse vetweefsel al verdoofd. Gemiddeld wordt er tussen de 2 en 6 liter tumescente vloeistof ingespoten.

Daarna wordt via de gemaakte openingen vanuit meerdere richtingen met enkele millimeters dunne holle busjes (canules) het vetweefsel gecontroleerd verwijderd. Tijdens de behandeling wordt er in uw huid geknepen om te beoordelen of er voldoende vet verwijderd is en of dat zo egaal mogelijk is gebeurd. Regelmatig wordt u verzocht van houding te veranderen, waarmee egaal vetverwijdering kan worden bereikt.
In sommige gevallen wordt tegen het einde van de behandeling aan u gevraagd te komen staan, zodat in verticale positie het tot dan bereikte resultaat kan worden beoordeeld. Indien nodig neemt u weer plaats op de behandeltafel en worden nog aanwezige onvolkomenheden behandeld.

U kunt tijdens de behandeling wel druk of beweging voelen als ook soms kleine steekjes. De behandeling is niet echt pijnlijk.

Is er besloten om meerdere locaties te behandelen, dan kan het nodig zijn om de behandeling in twee of meerdere fasen uit te voeren.

Als alle gebieden behandeld zijn, worden de wondjes eventueel gesloten met hechtingen die een week later worden verwijderd.

Tot slot wordt de huid schoon gemaakt en krijgt u elastische drukkleding (broek, body of hemd) aan om bloeduitstortingen en zwelling tot een minimum te beperken.

 

Na de behandeling
Direct na de behandeling voelt u zich mogelijk wat slap, moe en rillerig doordat uw vochtbalans enigszins is verstoord. De behandelde gebieden zijn gezwollen met wat bloeduitstortingen. Deze bloeduitstortingen verdwijnen doorgaans binnen twee tot vier weken. De zwelling houdt langer aan en verdwijnt voor het grootste deel in de eerste twee tot drie maanden.

De eerste één tot twee weken voelen de behandelde gebieden beurs aan en is er ook sprake van een intens op spierpijn gelijkend gevoel. Lokaal kan de huid ook verdoofd of juist heel gevoelig zijn bij aanraking. Dit alles herstelt op termijn vanzelf.

 

Elastische kleding / steunkousen
Direct na de behandeling krijgt u elastische kleding aan die dient om zwelling en bloeduitstortingen die in de dagen na de behandeling nog toe kunnen nemen tegen te gaan. De kleding dient u tenminste twee weken te dragen. De eerste week 24 uur per dag, daarna alleen overdag. Soms is het raadzaam om de kleding overdag langer te dragen. De kleding moet strak zitten, maar mag niet knellen.

 

Direct weer mobiel
Na de behandeling bent u direct weer mobiel en wordt u geadviseerd om al direct na de behandeling te blijven bewegen. Zwaar lichamelijk inspanning dient echter vermeden te worden.

U dient zich te realiseren dat het eindresultaat van een liposculptuur behandeling niet onmiddellijk zichtbaar is. Zwelling en blauwe plekken verdwijnen geleidelijk. De huid trekt langzaam strak en eventuele gevoelloosheid van de huid herstelt in de loop van een aantal maanden. Gemiddeld is pas na 6 maanden het definitieve resultaat zichtbaar.

 

Weinig kans op complicaties
De praktijk leert dat de kans op complicaties opvallend gering is. Wanneer u alle gestelde vragen eerlijk heeft beantwoord en u zich aan de instructies houdt, werkt u mee om de behandeling en het herstel voorspoedig te laten verlopen. Het is wereldwijd een van de meest frequent uitgevoerde cosmetische behandelingen en tevens een van de meest veilige.

Algemene complicaties die zich zouden kunnen voordoen zijn nabloedingen, tijdelijke gevoelloosheid van de huid, infectie, trombose en een allergische reactie.

Specifieke problemen bij liposculptuur zijn een onregelmatig huidoppervlak, vooral als de huid minder elastisch is, verkleuringen na bloeduitstortingen, kleine links-rechts verschillen. Soms ook intrekking van of verkleuring rond de littekentjes. Liposculptuur geeft geen verbetering van al bestaande cellulitis.

 

Nacontrole
Wanneer u de kliniek verlaat krijgt u een ontslagbrief mee met daarin nogmaals de instructies alsook een telefoonnummer welk 24-uur per dag bereikbaar is. Zodoende kunt u wanneer u zich ongerust maakt altijd even overleggen. Na een week volgt er een controle waarbij de hechtingen verwijderd worden.
Na vier tot zes maanden volgt een eindcontrole bij de arts. Samen met u wordt het resultaat beoordeeld. Er worden dan ook foto’s gemaakt en vergeleken met de foto’s die vooraf werden gemaakt.

Cliënten met een realistische verwachting zullen doorgaans tevreden zijn met het resultaat. Ze voelen zich prettiger en meer zelfverzekerd, kleding valt mooier.
Voor patiënten die behandeld worden voor lipoedeem: de initiële klachten van een moe en zwaar gevoel, krampen en onrust verdwijnen meestal binnen 2 weken nagenoeg volledig.
Omdat maar 1 been per keer behandeld wordt en er 4 weken tussen de twee behandelingen zit, zult u het verschil goed merken.

Het resultaat is blijvend indien u er een gezonde levensstijl op na houdt met voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Natuurlijk is de uitkomst van liposculptuur voor een belangrijk deel afhankelijk van de kunde van de arts, maar niet uitsluitend. Daarom kunnen er ook nooit garanties gegeven worden voor het eindresultaat. Er zijn factoren die met uzelf te maken hebben, zoals uw gewicht, leeftijd, spieropbouw en herstellend vermogen van uw lichaam.
Tijdens het consult zal echter een zo eerlijk mogelijk advies en voorstelling gegeven worden ten aanzien van wat u mag verwachten.