Centrum voor Lipoedeem

Behandeling

Liposculptuur bij Lipoedeem is bedoeld om uw klachten te verminderen, uw mobiliteit te verbeteren en daarmee uw kwaliteit van leven.

In een consult gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken. Samen met u wordt besproken wat middels liposculptuur bereikt zou kunnen worden, maar zeker ook wat niet mogelijk is! U krijgt uitgebreid uitleg over de behandeling, mogelijke risico’s en over de herstelperiode erna. U zult ongetwijfeld veel vragen hebben. Stelt u ze tijdens het gesprek zodat u uiteindelijk zo volledig mogelijk bent voorgelicht en u een weloverwogen beslissing kunt nemen. U krijgt in ieder geval een eerlijk advies, ook als zou blijken dat een behandeling voor u niet geschikt is. U heeft voor een consult geen verwijsbrief nodig, er zijn ook geen kosten verbonden aan het eerste consult.

Verder lezen

Het centrum voor Lipoedeem

Prijzen

Ofschoon de behandeling van lipoedeem maatwerk is kunnen we toch een indicatie geven van de kosten:


Een zone lipoedeem (zoals binnenkant bovenbeen):       2000€


Twee Zones lipoedeem (idem met knieën erbij:                 3500€

Drie Zones lipoedeem 4500€ (met kuiten erbij):               4500€


Deze prijzen gelden voor poliklinische behandelingen onder plaatselijke verdoving. Dit wordt Tumescent Liposculptuur genoemd.

Indien er liever narcose gewenst is dan geldt hiervoor een meerprijs van 1000€ onafhankelijke van het aantal zones die gewenst zijn.


Centrum voor Lipoedeem

Vergoeding

U dient zich te realiseren dat liposculptuur bij lipoedeem door Zorginstituut Nederland niet wordt gezien als een wetenschappelijk bewezen zinvolle behandeling. Derhalve worden deze behandelingen op basis van de huidige wetgeving niet vergoed door uw ziektekostenverzekering

Werkwijze

Zie hier hoe een complete behandeling eruit ziet.

1

Aanmelden

Op de dag van de behandeling meldt u zich bij binnenkomst in het ziekenhuis. U wordt dan opgehaald en begeleidt naar de behandelafdeling. U wordt gewogen en uw lengte wordt gemeten. Voorafgaand aan de behandeling wordt de hele procedure met u en de behandelend arts doorgesproken en kunt u eventuele vragen stellen. Pas als alles helemaal duidelijk is, krijgt u uw premedicatie (pijnstilling en iets om wat ontspannen en rustig van te worden). 

2

Voorbereidingen

Een van de assistentes helpt u daarna met omkleden en begeleidt u naar de operatiekamer. Daar worden foto’s gemaakt voor in het dossier om het resultaat van de behandeling beter te kunnen beoordelen. Hierna worden de te behandelen gebieden op uw huid afgetekend en worden de locaties van de gaatjes bepaald. Wederom worden foto’s gemaakt. Vervolgens wordt uw huid met een roze vloeistof gedesinfecteerd, waarna u op de behandeltafel plaats neemt. U wordt afgedekt met steriele doeken en uw voeten/ handen worden apart steriel afgedekt. U krijgt een molton en warmtekruikje om u zo goed mogelijk warm te houden tijdens de behandeling.

3

Start behandeling

Na deze voorbereidingen wordt de huid middels enkele kleine prikjes plaatselijk verdoofd. Hier worden de sneetjes gemaakt waardoor de verdovende (tumescente) vloeistof wordt ingebracht. Het aantal sneetjes kan variëren. De sneetjes zijn slechts enkele millimeters groot. Vervolgens wordt begonnen met het inbrengen van de verdovende vloeistof. Dit is het meest vervelende deel van de behandeling. U ervaart aanvankelijk een prikkelend, drukkend gevoel. Al snel merkt u dat de verdoving gaat werken en ontstaat er een gespannen gevoel in uw huid. Sommige gebieden bevatten meer bindweefsel en zijn daardoor mogelijk iets gevoeliger tijdens het inbrengen van de verdovende vloeistof. Gemiddeld wordt er tussen de 3 en 6 liter tumescente vloeistof ingespoten. Deze hele procedure vergt gemiddeld een half uur.De tumescente vloeistof heeft 20 tot 30minuten nodig om in te werken, dan is het onderhuidse vetweefsel al verdoofd. De huid zal verbleken door samentrekken van de bloedvaatjes als teken dat de verdoving goed ingewerkt is. 

4

Behandeling

Wanneer de verdoving voldoende is ingewerkt worden via de gemaakte openingen vanuit meerdere richtingen met enkele millimeters dunne holle buisjes (canules) het vetweefsel gecontroleerd verwijderd. Tijdens de behandeling wordt er in uw huid geknepen om te beoordelen of er voldoende vet verwijderd is en of dat zo egaal mogelijk is gebeurd. Regelmatig wordt u verzocht van houding te veranderen zodat de te behandelende gebieden goed bereikt kunnen worden.
In sommige gevallen wordt tegen het einde van de behandeling aan u gevraagd te gaan staan, zodat in verticale positie het tot dan toe bereikte resultaat kan worden beoordeeld. Indien nodig neemt u weer plaats op de behandeltafel en worden nog aanwezige onvolkomenheden behandeld. U kunt tijdens de behandeling wel druk of beweging voelen als ook soms kleine steekjes die echter maar zeer kort duren en alweer verdwenen zijn voor u er erg in hebt. De behandeling is niet echt pijnlijk. Mocht u tijdens de behandeling toch op een bepaalde plek aanhoudende pijn ervaren dient u dit aan te geven en zal er altijd ter plaatse extra verdoving ingebracht worden. Gedurende de behandeling zal met regelmaat uw bloeddruk en hartslag door een van de assistenten gemeten worden. 

5

Afsluiting

Als alle gebieden naar tevredenheid behandeld zijn, worden de wondjes gesloten met hechtpleisters waarover een pleister wordt aangebracht. Hoeveel volume / vetweefsel zal worden verwijderd is op voorhand niet te voorspellen. 

Tot slot wordt de huid schoongemaakt en krijgt u elastische drukkleding (broek, body, mouwen of hemd) aan om bloeduitstortingen en zwelling tot een minimum te beperken. Om vocht dat uit de wondjes loopt op te vangen worden uw benen/ armen ingepakt met absorberende matjes.

De hele ingreep duurt gemiddeld 2 tot 3  uur en is afhankelijk van het aantal locaties en het volume.

Indien u extra drukkleding wil bestellen dan kan dit bij
www.qliniqmedical.nl

Centrum voor Lipoedeem

Na de behandeling

U gaat lopend naar de verkoeverkamer om bij te komen. U krijgt wat te drinken en te eten. De nazorginstructies worden met u en degene die u begeleidt doorgenomen / besproken. U krijgt deze instructies ook schriftelijk. Als u zich goed voelt mag u de kliniek verlaten  

De eerste 24 u zult u veel vocht verliezen. Dit vocht is roodgekleurd en bestaat uit de ingebrachte verdovende vloeistof met enige bloedbijmenging. U dient zich terdege te realiseren dat het om grote hoeveelheden vocht kan gaan. U krijgt voldoende absorberende materiaal mee naar huis om dit op te vangen. De tweede dag kan het zijn dat slechts een paar wondjes nog wat vocht lekken.

Direct na de behandeling en de volgende 24 uur voelt u zich mogelijk wat slap, moe en rillerig en soms misselijk doordat uw vochtbalans enigszins is verstoord. Doe alles in slow-motion: met name bij verandering van houding (van liggen naar zitten en zitten-opstaan). Doet u dat niet dan kunt u flauwvallen. 

De behandelde gebieden zijn gezwollen met wat bloeduitstortingen. Deze bloeduitstortingen verdwijnen doorgaans binnen twee tot vier weken. De gebieden voelen beurs aan en er is sprake van een intens op spierpijn gelijkend gevoel. Lokaal kan de huid bij aanraking  verdoofd of juist heel gevoelig zijn. Dit alles herstelt op termijn vanzelf. De zwelling houdt langer aan en verdwijnt voor het grootste deel in de komende twee tot drie maanden.

Centrum voor Lipoedeem

De nazorg

Elastische kleding

Direct na de behandeling krijgt u elastische kleding aan die dient om zwelling en bloeduitstortingen die in de dagen na de behandeling nog toe kunnen nemen tegen te gaan. De kleding dient u tenminste twee weken te dragen. De eerste week 24 uur per dag, daarna alleen overdag. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om de kleding overdag langer te dragen. Dit om de huid te ondersteunen. De kleding moet strak zitten, maar mag niet knellen. In de eerste week na de behandeling mag u, vanaf de tweede dag na de behandeling, douchen. U dient de compressiekleding aan te houden. Deze is van synthetisch materiaal en droogt snel.

Direct weer mobiel

Na de behandeling bent u direct weer mobiel en wordt u geadviseerd om  na de behandeling ieder uur 5 minuten te lopen. Zwaar lichamelijk inspanning dient echter vermeden te worden.U dient zich te realiseren dat het eindresultaat van een liposculptuur behandeling niet onmiddellijk zichtbaar is.

Zwelling en blauwe plekken verdwijnen geleidelijk. Lokaal kan de huid pasteus aanvoelen. De huid trekt langzaam strak en eventuele gevoelloosheid van de huid herstelt in de loop van een aantal maanden. Gemiddeld is pas na 6 maanden het definitieve resultaat zichtbaar. 

Complicaties

De praktijk leert dat de kans op complicaties opvallend gering is. Wanneer u alle gestelde vragen  betreffende uw gezondheid eerlijk heeft beantwoord en u zich aan de instructies houdt, werkt u mee om de behandeling en het herstel voorspoedig te laten verlopen. 
Algemene complicaties die zich zouden kunnen voordoen zijn nabloedingen, tijdelijke gevoelloosheid van de huid, infectie, trombose en een allergische reactie. Specifieke problemen bij liposculptuur zijn een onregelmatig huidoppervlak, vooral als de huid minder elastisch is, verkleuringen na bloeduitstortingen, kleine links-rechts verschillen. Soms ook intrekking van of verkleuring rond de littekentjes. Liposculptuur geeft geen verbetering van al bestaande cellulitis.

Centrum voor Lipoedeem

Nacontrole

Wanneer u de kliniek verlaat krijgt u een ontslagbrief mee met daarin nogmaals de instructies alsook een telefoonnummer welk 24-uur per dag bereikbaar is. Zodoende kunt u wanneer u zich ongerust maakt altijd even overleggen. Na een week volgt er een controle waarbij het behandelde gebied wordt geïnspecteerd en de pleisters verwisseld worden .
Na vier tot zes maanden volgt een eindcontrole bij de arts. Samen met u wordt het resultaat beoordeeld. Er worden dan ook foto’s gemaakt en vergeleken met de foto’s die vooraf werden gemaakt.

Voor patiënten die behandeld worden voor lipoedeem: de initiële klachten van een moe en zwaar gevoel, krampen en onrust verdwijnen meestal binnen enkele weken nagenoeg volledig. Cliënten met een realistische verwachting zullen doorgaans tevreden zijn met het resultaat. Ze voelen zich prettiger en meer zelfverzekerd, kleding valt mooier. Nogmaals liposculptuur is geen cosmetische behandeling, u krijgt geen prefect mooie slanke benen, er zal enig links-rechts verschil mogelijk zichtbaar zijn en er kunnen kleine onregelmatigheden over blijven.

Het resultaat is blijvend indien u er een gezonde levensstijl op nahoudt met voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Centrum voor Lipoedeem

Veel gestelde vragen

Zijn er risico’s aan een liposculptuur behandeling verbonden?
Zijn er redenen waarom een liposculptuur behandeling ontraden wordt?
Mag ik pijnstillers gebruiken?
Wanneer mag ik weer douchen?
Heeft manuele lymfdrainage zin? 
Kan ik na de behandeling direct weer aan het werk?
Moet ik elastische kleding dragen en mag dat langer dan twee weken?
Wanneer mag de sauna bezocht worden?
Wanneer mag ik weer sporten?
Moet ik een dieet volgen?